Prístrojové vybavenie

Pristrojove vybavenie

 • Operačný mikroskop
 • Laserový prístroj
 • Prístroj na aplikáciu Ozónu
 • Digitálny intraorálny  röntgenový prístroj
 • Panoramatický  digitálny röntgenový prístroj s možnosťou zobrazovania trojrozmerných útvarov typu Computerovej tomografie s nízkou radiačnou záťažou pre pacienta (Cone beam computered tomography CBCT) Morita (Japonsko)
 • Vysokofrekvenčný skalpel
 • Prístroj na elektronické zisťovanie dĺžky koreňového kanálika
 • Endomotor. Sofistikované programovateľné zariadenie na opracovávanie koreňových kanálikov.
 • Prístroj na plnenie koreňových kanálikov tekutou gutaperčou.
 • Air flow (pieskovanie zubov)
 •  A množstvo iných užitočných zariadení potrebných pre výkon na vysokej profesionálnej úrovni.