Naše pracovisko

 

 

 

Naše pracovisko je špecializované na ošetrovanie koreňových kanálikov zuba. Na túto oblasť stomatológie sa začali zameriavať už pred niekoľkými desaťročiami. V roku 1989 sme na obhájili prácu „Mikrobiálna flóra infikovaného koreňového kanálika“.

Od tohto obdobia sa u nás a j vo svete v špecializácii endodoncie veľa zmenilo a z mravenčej práce založenej prevažne na cite a intuícii pri spriechodňovaní koreňového systému zuba sa vďaka zavedeniu operačného mikroskopu do stomatologickej praxe zmenilo taktilné vedenie nástroja na cielené vedenie priamo pod pohľadom do koreňového kanálika zuba.

S operačným mikroskopom pracujeme na našom pracovisku od roku 2006. Absolvovali sme množstvo školení, tréningov a kurzov u popredných svetových endodontistov vo Švajčiarsku a Nemecku, aby sme Vám mohli poskytovať ošetrenie na špičkovej úrovni.

MUDr. Vlastimil Graus,PhD.,MPH., MSc. je spoluautorom dvoch odborných monografií, je pravidelným prednášateľom na všetkých významnejších domácich konferenciách a kongresoch. Niekoľko prednášok mal aj na vrcholných stomatologických podujatiach v Českej Republike, na prvom endodontickom kongrese Českej endodontickej spoločnosti a na Pražských dentálnych dňoch.

V roku 1998 bolo naše pracovisko zaradené medzi akreditované pracoviská Slovenskej Zdravotníckej Univerzity ako školiace pracovisko pre lekárov po ukončení štúdia lekárskej fakulty. Od roku 2007 pôsobí MUDr. Graus ako lektor Slovenskej Zdravotníckej Univerzity na Fakulte Verejného zdravotníctva. Už tretie volebné obdobie bol menovaný za člena „Vedeckej rady rektora Slovenskej Zdravotníckej Univerzity“. Je členom viacerých odborných spoločností. Je autorom množstva článkov v rôznych periodikách.Je aktívne činný v Slovenskej komore zubných lekárov a do roku 2019 bol prezidentom Regionálnej komory zubných lekárov. Je zakladajúcim členom Slovenskej endodontickej spoločnosti a do roku 2019 bol aj jej prezidentom.

 

Profil pracovníkov:

MUDr. Vlastimil Graus, PhD., MPH., MSc.   - lekár

1977 Ukončenie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava

1981 Atestácie 1.stupňa zo stomatológie

1989 Atestácie 2.stupňa zo stomatológie

1993 Privátna prax Drieňová ul. 38

2006 Získanie certifikátu Dentoalveolárna chirurgia

2007 Ukončenie trojročného štúdia Master of public health

2008 Získanie certifikátu Mukogingiválna chirurgia

1990 - 2019 Spoluorganizoval stovky školiacich a vdelávacích akcií pre zubných lekárov z celého Slovenska a medznárodný kongres Interdental

Do roku 2019 prednášal na troch fakultách.

 

Pravidelne sa  každoročne zúčastňuje kongresov a iných vzdelávacích aktivít v Česku, Rakúsku Nemecku a Švajčiarsku.

 

 Mgr. Lucia Nyaryová - asistentka

2003 Stredná zdravotnícka škola

2006 Slovenská zdravotnícka univerzita titul bakalár- Bc.

2009 Slovenská zdravotnícka univerzita titul Mgr.

Absolvovala množstvo školení prevažne s problematikou endodoncie