Prednášky1. 2D versus 3D v stomatológii (40 min)
2. 3D4all , alebo trojrozmerné RTG zobrazenie pre všetkých (40min.)
3. Postendodontické ošetrenie z pohľadu endodontistu (40min.)
4. Využitie dentálneho operačného mikroskopu v praxi (40min.)
5. Dentikel (20min)
6. Odstraňovanie intrapulpálnych čapov (30min.)
7. Reendodoncia (30min)
8. Význam vyplachovania počas endodontického ošetrenia (30 min.)
9. Odstraňovanie zalomených koreňových nástrojov (30 min.)
10. Niektoré techniky obturácie koreňového kanálika. ( 30min)
11. Zväčšovanie a mikrostomatológia (20 min)
12. Vybrané kapitoly z endodoncie ( celodenný program.)
13. Apikálna tretina koreňového kanálika (30min)
14. Plnenie koreňového kanálika (45 min)
15. Súčasné možnosti RTG Diagnostiky (60 min)
16. Separovaný koreňový nástroj (30 min)
17. Ergonómia práce v stomatologickej ambulancii