Vážení kolegovia

Problematika endodoncie je pre nás všetkých dobre známa. Avšak napriek koplikovaných stavov sa niekedy sami nevieme rozhodnúť ako ďalej postupovať. Stáva sa, že sa v koreňovom kanáliku zalomí nejaký z nástrojov a nevieme sa dalej pohnúť.

Mojím zameraním a záľubou sa už dlhšiu dobu stáva práve táto problematika, ktorou sa už dlhšiu dobu zaoberám. Absolvoval som možstvo seminárov, školení, či praktických stáží, kde som sa s podobnými problémami stretol a zisťoval ich riešenia.

Bude mi potešením a cťou a Vám a Vašim pacientom pri riešení problémov s endodontickým ošetrením budem vedieť pomôcť. Bez obáv sa môžete na Nás obrátiť.
Po ukončení endoliečby zásadne delegovaného pacienta posielame späť k jeho ošetrujúcemu lekárovi a vykonávame len výkony o ktoré sme boli Vami požiadaný.
>> viac >>