Vážení kolegovia a kolegyne

do týchto riadkov by som rád zosumarizoval niektoré informácie o súčasnom stave endodoncie na Slovensku.

V posledných rokoch v endodoncii sa veľa zmenilo. Endodoncia sa vo svete a aj u nás sa pomaly mení. Napriek tomu že v pre- a postgraduáli neexistuje žiadny špecializovaný výcvik, neexistujú výučbové kreslá ani pracoviská, stále viac a viac kolegov sa pokúša vniknúť do tejto zložitej a ťažkej oblasti stomatológie. V posledných rokoch enormne narástol vedecký výskum mirobiologických pomerov v infikovanom koreňovom kanáliku. To sa stalo základom pre to, aby mohli byť vyvinuté účinné výplachové protokoly pre kontrolu infekcie v liečenom koreni zuba.

Posledné desaťročia priniesli pokroky v trojdimenzionálnom zobrazení koreňového systému, pomocou CT a 3D rekonštrukcie, jeho trojdimenzionálnej preparácie za súčasného pohľadu operatéra priamo do kanálika za pomoci operačného mikroskopu a nakoniec trojdimenzionálneho plnenia použitím množstva vyvinutých techník. Dentálny operačný mikroskop sa využíva aj v iných oblastiach stomatológie napr. v mikrochirurgii , parodontologických operáciách alebo konzervačnej stomatológii a protetike.

Príprava koreňových kanálikov pomocou rotačných, alebo oscilačných systémov typu reverzného protipohybu v dnešnej modernej endodoncii zaujala svoje pevné miesto a je celosvetovo rozšírená. Kvalita takéhoto ošetrenia sa zvýšila a čas ošetrenia koreňových kanálikov sa výrazne skrátil .

Prognóza liečby koreňových kanálikov s využitím všetkých moderných možností sa výrazne zmenila k lepšiemu. Navyše, mnoho obtiažnych zubov so separovanými (zalomenými) koreňovými nástrojmi, perforáciami dna pulpálnej dutiny, alebo koreňa vieme spoľahlivo ošetriť. Odstránenie fragmentov nástroja, uzatvorenie perforácie koreňa, odstránenie liatych koreňových nadstavieb, revízia predtým neúspešne ošetrených koreňových kanálikov a veľmi zakrivených koreňových kanálikov už prestáva byť nočnou morou zubného lekára. Väčšinu t týchto problémov vieme dnes, s vysokou predvídateľnosťou na našom pracovisku vyriešiť.

Verím, že tieto užitočné informácie Vám poslúžia na to, aby ste neváhali sa so svojimi endo problémami s nami podeliť. Dúfam, že nesklamem Vašu dôveru a pokúsim sa Vám pomôcť pri ich riešení. V dnešnej medicíne je samozrejmosťou obracať sa s komplikovanými vecami na nadstavbové pracovisko. Veď nie každý z Vás sa pustí hoc do extrakcie semiretinovaného zuba!